Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Vaihdepalvelut Oy (2495220-9), Isokatu 16 B 12, 90100 Oulu.

Rekisterin nimi

Suomen Vaihdepalvelut Oy tilaajatietokanta.

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteriä pidetään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään organisaatioiden vaihteenhoitopalveluiden muodostamiseksi sekä sen tarjoamista varten.

Rekisterin tietoja organisaatioiden vaihteenhoitopalveluiden muodostamiseksi sekä sen tarjoamista varten ja niihin läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen tietoyhteiskuntakaaren ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • käyttäjän ja/tai tilaajan etu- ja sukunimet
  • käyttäjän ja/tai tilaajan osoitteet
  • käyttäjän ja/tai tilaajan sähköpostiosoitteet
  • käyttäjän ja/tai tilaajan IP-osoitteet
  • käyttäjän ja/tai tilaajan kiinteän puhelinliittymän numero ja muut siihen liittyvät tiedot
  • käyttäjän ja/tai tilaajan matkapuhelinliittymän numero ja muut siihen liittyvät tiedot
  • käyttäjän ja/tilaajan ilmoittamat luvat ja kiellot

Rekisterissä voidaan käsitellä käyttäjän ja/tai tilaajan ilmoitusten perusteella lisäksi seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • käyttäjän ja/tai tilaajan titteli tai ammatti
  • käyttäjän ja/tai tilaajan sähköiset tunnukset, kuten skype-osoite, messenger-tunnus ja www-sivu
  • käyttäjän ja/tai tilaajan ilmoittamat kiinnostustiedot sekä muut rekisteröidyn itse lisäämät tai asiakaspalvelun kautta ilmoittamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja Suomen Vaihdepalvelut Oy:n tilaajatietokannasta ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Kielto- ja tarkastusoikeus

Käyttäjällä ja tilaajalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Suomen Vaihdepalvelut Oy:lle sähköisesti osoitteeseen info@suomenvaihdepalvelut.fi.

Asiakkaalla on oikeus vaatia Suomen Vaihdepalvelut Oy:n julkaisemissa tilaajaluetteloissa olevien henkilötietojensa korjaamista, muuttamista tai poistamista sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti ilmoittamalla siitä Suomen Vaihdepalvelut Oy:lle puhelimitse asiakaspalvelun numeroon +358 20 703 2500 tai sähköpostitse osoitteeseen info@suomenvaihdepalvelut.fi.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Lisäksi rekisteröidyllä on GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet (https://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm). Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Suomen Vaihdepalvelut Oy / Isokatu 16 B 12, 90100 Oulu

Yhteystiedot

Suomen Vaihdepalvelut Oy
Isokatu 16 B 12
90100 Oulu
* Puhelun hinta on pvm/mpm